Du er her: 

Verktøylinje

Bilbransjerettet veileder om BHT

Publisert 09.03.10 av Ingrid Iren Engesæt

Den bilbransjespesifikke veiledningen for kjøp av Bedriftshelsetjeneste (BHT) er nå klar. Veiledningen består av en generell del som gjelder all bruk av BHT, samt en bransjespesifikk del.

Den bransjespesifikke delen består av en sjekkliste med spesifikke kvalitetskrav til BHT, samt en sjekkliste for bestilling av risikobaserte helseundersøkelser. Sjekklisten med kvalitetskrav brukes som underlag av bedriften når de skal velge bedriftshelsetjeneste, og når bedriften skal gjennomgå bedriftshelsetjenestens oppgaver og rutiner, som for eksempel krav til rapportering. Bestillingslisten for helseundersøkelser er tilpasset bilbransjen med konkrete beskrivelser og eksempler på hvilke typer arbeidsoppgaver som utgjør en risiko, og hvilke undersøkelsesmetoder BHT bør benytte for å avdekke evt arbeidsrelaterte helseplager. Den fungerer således som en veiledning både for arbeidsgiver og BHT.

Lovpålagt BHT for bilbransjen
Bilbransjen har lenge vært pålagt å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste. Dette fordi vedlikehold og reparasjon av motorvogn defineres som en bransje med særlig behov for overvåkning av arbeidsmiljøet og de ansattes helse. Intensjonen er at bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å overvåke arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Fra 1. Januar 2010 er det innført en godkjenningsordning for BHT, og alle som er pålagt BHT må derfor sikre seg at de benytter en tjeneste som oppfyller kravene til godkjenning.

Målrettet kjøp av tjenester
En godkjenningsordning er etter NBFs mening ikke noen garanti for at bedriftsheletjenesten fungerer optimalt for bedriftene. Det er fremdeles arbeidsgiver som skal definere behovene, bestille, bruke og ikke minst, betale for tjenesten. Det er derfor viktig at bedriftene er i stand til å stille målrettede krav til sine tjenesteleverandører gjennom kriterier knyttet til bransjenes risikoområder. Som et ledd i arbeidet med å tilføre bedriftene mer kunnskap om bruk av bedriftsheletjeneste, har NBF sammen med andre landsforeninger og NHO derfor utarbeidet denne bransjespesifikke veiledningen for kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenesten.

Veiledning med sjekklister er elektronisk og nedlastbart, slik at bedriftene kan ta det raskt i bruk i sin kontakt med bedriftshelsetjeneste. Verktøyet vil bli videre oppdatert etter hvert som vi får erfaring med bruken.  Den nye veiledningen erstatter den tidligere veiledning om Bedriftsheletjeneste i bilbransjen fra 2005. Heftet lastes ned her

 

 

NBF, Postboks 5486 Majorstuen, 0305 Oslo, Besøksadresse: Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
Fakturaadresse: NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf. 22 54 21 00, Faks: 23 08 79 80, Kontakt NBF eller Webmaster